Hairdress Express, Uw Kids kapper.

Uw kind laten knippen tijdens de opvang bij het KDV (kinderdagverblijf) of de BSO (Buitenschoolse Opvang) heeft als voordeel dat u niet op woensdagmiddag, in de avonduren of in het weekend naar een kapper hoeft te gaan.

 

Hoe werkt het?
Op de opvanglocatie wordt een lijst opgehangen waarop u op een bepaalde datum kunt intekenen en een voorkeurstijd kunt aangeven. Deze lijst wordt opgehaald door de kapper of wordt doorgemaild door de locatieleiding. Hij zal de planning bekijken en, indien nodig, aan u terug koppelen. Op de knipdag zelf zal uw kind geknipt worden door de kapper in een ruimte, grenzend aan een reguliere opvangruimte, waardoor de pedagogisch medewerkers een oogje in het zeil kunnen houden. In overleg kunnen de kinderen die op deze dag geen opvang genieten (broer/zus), ook intekenen en onder begeleiding van een ouder gebruik maken van deze service.

Op de dag zelf kunt u in een envelopje een briefje met de wens over het kapsel voegen, alsmede het te betalen bedrag contant bijvoegen (€ 7,50 per kind). Daarbij is het voor u van belang te weten dat wij het erg op prijs stellen feed-back te krijgen op de kapsels die wij bij uw kind maken. Zo kunnen wij optimaal voldoen aan uw wens voor het kapsel van uw kind. Schroom dus niet eventuele opmerkingen kenbaar te maken (indien mogelijk persoonlijk, via mail of via een briefje).

Voor veel ouders zal het even 'n vreemd gevoel geven er zelf niet bij te zijn als hun kind geknipt wordt. In de praktijk blijkt echter dat kinderen zich meestal gemakkelijker laten knippen wanneer ouders niet in de buurt zijn.

 

Kan dat bij onze BSO of KDV ook geregeld worden?
Ja, natuurlijk! Kaart dit aan bij de leiding van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang en geef aan dat dit in uw ogen een perfecte aanvulling is op de reguliere opvang.  Wijs hen op deze website.

 

Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken; bel: 06 - 10 15 79 18 of mail: ddr.brederode@gmail.com voor meer informatie of een afspraak.

 

Terug naar Bedrijvenservice